DDS rejselegat

Uddeling af DDS’ rejselegat til DDS forårs- og efterårsmøde

Dansk Dermatologisk Selskab (DDS) har øremærket i alt 30.000 kr. som kan uddeles i form af rejselegater til yngre dermatologer for deltagelse i DDS’ forårs- og efterårsmøder.

Antal legater: Til hvert møde uddeles op mod 10 rejselegater, hvoraf de 5 er forbeholdt mødedeltagere som skal modtage andre legater ved møderne.

Dækning: Transport- og hotelophold. Maksimal dækning er 1.500 kr. pr legatmodtager. Der kan ikke ansøges om dækning af udgifter som allerede er dækket, f.eks. fra en forskningskonto. Ved udeblivelse fra DDS mødet bortfalder legatet.

Fordeling: DDS har overdraget ansvaret for legatopslag og fordeling af legaterne til FYDs bestyrelse, som efterfølgende fremsender dokumentation til DDS kassereren.

Opslag: Annonceres på FYDs hjemmeside. Af opslaget fremgår det, at det er Dansk Dermatologisk Selskab der finansierer rejselegaterne.

Ansøgningskrav: Medlem af FYD. Medlemmer af FYDs bestyrelse kan dog først ansøge efter ansøgningsfristen.

Ansøgning: Fremsendes på mail med navn, e-mail, stilling og ansættelsessted til: simon@fyd.dk

Uddelingsprincip: Først til mølle, efter annoncering. Modtagere af legatet vil ved næste ansøgningsrunde stå bagest i køen til legatfordeling.

Ansøgningsfrist: Legatopslaget annonceres på FYDs hjemmeside forud for hvert møde. Efter fristen, vil FYD bestyrelsen give besked til modtagere af legatet.

Afregning: Legaterne betales bagud, forudsat at udgiftsbilag med følgebrev er fremsendt til: simon@fyd.dk, senest en måned efter DDS mødet.

Originalbilag gemmes af legatmodtageren, så de kan fremsendes ved behov. Mailen skal indeholde oplysninger om legatmodtagerens navn, adresse, arbejdsplads, cpr.nr, reg.- og kontonumre.

Derudover skal mailen indeholde et kort regnskab, f.eks. togbillet 2 x 362 kr = 724 kr, pladsbillet 2 x 30 kr = 60kr, hotel = 699 kr, i alt = 1.483 kr.

Den legatansvarlige i FYD sender inden 6 uger efter mødet en samlet overskuelig mail med alle legatmodtageroplysninger + tilhørende bilag til DDS-kassereren, som herefter udbetaler legaterne.

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account