Generalforsamling

Generalforsamling for Foreningen af Yngre Dermatologer – Sinatur hotel 30. september 2017

  1. Valg af dirigent
  2. Formandsberetning v. David
  3. Regnskabsaflæggelse af revideret årsrapport v. Rikke
  4. Fastsættelse af kontingent v. Rikke
  5. Valg af revisor v. Rikke
  6. Valg af bestyrelse v. David, I år ingen udskiftning, dog vil vi næste år stå overfor udskiftning af David (Gentofte), Jette (Aarhus) og Rikke (Odense).
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account