Foreningen FYD

FYD, Foreningen af Yngre Dermatologer er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for dermatologi. Foreningen blev stiftet den 13. marts 1969 med det formål at virke til gavn for yngre dermatologers uddannelse ved afholdelse af faglige møder, diskussioner samt varetage de uddannelsessøgendes interesser overfor relevante myndigheder og organisationer.

Kurser

I menuen findes  information om Foreningen af Yngre Dermatologers egne kurser samt links til andre relevante kurser.
FYD afholder fast ét årsmøde samt 2-3 årlige temaaftener.

1) Brev angående revideret kursusrække i dermato-venerologi
2) Oplysninger om kursusrækken i 2020 dermatovenerologi version juni 2020

Medlemskab

Indmeldelse i FYD sker via hjemmesiden. Som medlemmer optages yngre læger, som er eller har været ansat på en dermatologisk afdeling. Herudover optages medlemmer med interesse for det dermatologiske speciale.

Medlemskab følger kalenderåret.

Kommende FYD arrangementer

Næste temaaften

Temaet for næste temaaften arrangeret af FYD bliver “hidrosadenitis suppurativa”. Mødet er sponsoreret af LEO Pharma.

OBS. Møde datoerne vil blive rykket. Således at mødet i København afholdes 2. juni fremfor 7. april. Mødet i Odense afholdes 3. juni fremfor 22. april. Mødet i Aarhus afholdes 1. juni fremfor 21. april. 

Årsmøde 2020/2021

Tilmelding til Årsmøde for Foreningen af Yngre Dermatologer 27-28. august 2021 på Koldingfjord Hotel er åbent. Deadline for tilmelding er 27.05.21.
Læs mere her.

Obs. FYD Årsmøde 4-5. september 2020, initielt udskudt til 26-27. februar 2021 afholdes 27-28. august 2021 grundet situationen omkring COVID-19. Der vil blive afholdt en virtuel generalforsamling 26. februar 2021. Læs mere her.

andre opslag

EADV

Hermed information om medlemskab i European Academy of Dermatology (EADV), som bl.a. giver adgang til dermatologiske lærebøger, tidsskrifter, reduceret kongres-gebyr og online-kurser.
Se her.

Rejselegat til DDS Møder 2020

Dansk Dermatologisk Selskab (DDS) har øremærket i alt 30.000 kr./år som rejselegater til yngre dermatologer for deltagelse i DDS’ forårs- og efterårsmøder. For tilmelding og nærmere information læs mere her.

Stillingsannonce - 3 årig PhD studie på Hudafdelingen Roskilde

Yderlige information kan findes her.

Graviditet og barsel som HU læge i dermatologi

Information til HU læger i dermatologi. Se link.

EADV Courses 2019/2020

The European Academy of Dermatology and Venereology offers Resident and Specialist courses to gain access to the highest standards of education and training. Yderligere information kan findes her .

Invitation til internationale webinarer om acne

På vegne af Pierre Fabre Dermo-cosmétique afholder Ducray brandet 3 internationale webinarer af 30 mins varighed omkring emnet acne. Dette henholdsvis 6. april, 6. juli og 5. oktober.

Se yderligere info i vedhæftede dokument.
For tilmeldingblanket, se her.

Log ind

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account