Foreningen FYD

FYD, Foreningen af Yngre Dermatologer er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for dermatologi. Foreningen blev stiftet den 13. marts 1969 med det formål at virke til gavn for yngre dermatologers uddannelse ved afholdelse af faglige møder, diskussioner samt varetage de uddannelsessøgendes interesser overfor relevante myndigheder og organisationer.

Kurser

I menuen findes  information om Foreningen af Yngre Dermatologers egne kurser samt links til andre relevante kurser.
FYD afholder fast ét årsmøde samt 2-3 årlige temaaftener.

Medlemskab

Indmeldelse i FYD sker via hjemmesiden. Som medlemmer optages yngre læger, som er eller har været ansat på en dermatologisk afdeling. Herudover optages medlemmer med interesse for det dermatologiske speciale.

Medlemskab følger kalenderåret.

Kommende FYD arrangementer

Næste temaaften

Temaet for næste temaaften arrangeret af FYD bliver “akut dermatologi”. Mødet er sponsoreret af LEO Pharma.

Årsmøde 2023- Save The Date

Kære alle.
Næste Årsmøde for Foreningen af Yngre Dermatologer afholdes 25-26. august 2023 på Koldingfjord Hotel. Der kommer mere information snart. Årsmødet sponsoreres bl.a. af lægemiddelsvirksomheder. Igen i år, vil der være mulighed for at stille op som kandidat til bestyrelsen. Dette kræver en indstilling fra den nuværende bestyrelse eller et forslået kandidatur, som fremsættes af mindst 5 forenings-medlemmer og som er bestyrelsen i hænde, senest 14 dage inden generalforsamlingen (med ref. til §6 i FYD’s vedtægter).

Se vedtægter, her.

Kosmetisk Dag 2022

Kære alle.
Foreningen af Yngre Dermatologer inviterer til deltagelse i Kosmetisk Dag 2022 – 18. juni 2022 på Comwell Hotel Odense. Dette bliver første gang at FYD afholder et specifikt kosmetisk heldags arrangement.
Max. 12 kursus deltagere.

For program, se her.
For tilmelding og information, se her.

andre opslag

Symposium om komorbiditet hos patienter, der lider af kronisk inflammation i hud og led

Symposium om komorbiditet hos patienter, der lider af kronisk inflammation i hud og led, som skulle finde sted d. 15. Marts.2023 er desværre blevet aflyst af Novartis.

Specialespecifikke kurser 2023

Tilmelding på mail til hovedkursusleder, Ulrikke Lei (ulrikke.lei@regionh.dk), senest 8 uger før planlagt kursus. Som et nyt tiltag kan man tilmelde sig alle årets kurser på en gang. Mail skal indeholde navne på de kurser man ønsker at tilmelde sig. Framelding til et tilmeldt kursus skal ske senest 4 uger før kursusafholdelse.

Se vedhæftet:
Specialspecifikkekurser2023 (1)

EADV scholarship

Der er mulighed for at søge “EADV scholarship”.

 

Se venligst invitationen her.

Specialespecifikt kursus:

Kursets nummer:           Delkursus 2 (23703)
Kursets navn:                  Den kløende patient og pædiatri
Dato for kursus:             10.-12. maj 2023
Sted:                                  Århus
Delkursusleder:              Christian Vestergaard og Charlotte Gotthard Mørtz
Email:                                chrivest@rm.dk

Tilmelding senest 15. marts 2023 på mail til hovedkursusleder (ulrikke.lei@regionh.dk).

Husk at man også kan tilmelde sig alle årets kurser på en gang:
Tilmelding på mail til hovedkursusleder senest 8 uger før planlagt kursus.
Mail skal indeholde navne på de kurser man ønsker at tilmelde sig.
Framelding til et tilmeldt kursus skal ske senest 4 uger før kursusafholdelse

Nordisk Webinar

BestPractice Nordic samarbejder med den lokale komite om at formidle årets NDCV Kongres i København, men arrangerer også et nordisk webinar i eget regi. Dette kunne have interesse for FYDs medlemmer.
For tilmelding og program: link

EADV Courses 2021

The European Academy of Dermatology and Venereology offers Resident and Specialist courses to gain access to the highest standards of education and training. Yderligere information kan findes her .

Uddannelses symposium 2022

På vegne af Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe afholdes et symposium for yngre dermatologer 7. oktober 2022 omhandlende type I og IV allergi hos børn og unge samt arbejdsdermatologi.
Info om tilmelding og program, se her.

Log ind

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account