Foreningen FYD

FYD, Foreningen af Yngre Dermatologer er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for dermatologi. Foreningen blev stiftet den 13. marts 1969 med det formål at virke til gavn for yngre dermatologers uddannelse ved afholdelse af faglige møder, diskussioner og patientdemonstrationer samt varetage de uddannelsessøgendes interesser overfor relevante myndigheder og organisationer.

Kurser

I menuen findes  information om Foreningen af Yngre Dermatologers egne kurser samt links til andre relevante kurser.
FYD afholder fast ét årsmøde samt 2 årlige temaaftener.

Medlemskab

Indmeldelse i FYD sker via hjemmesiden. Som medlemmer optages yngre læger, som er eller har været ansat på en dermatologisk afdeling. Herudover optages medlemmer med interesse for det dermatologiske speciale.

Kommende FYD arrangementer

Næste temaaften

Temaet for næste temaaften arrangeret af FYD i samarbejde med Leo bliver “Pædiatrisk dermatologi”.

Årsmøde 2018

Der skal allerede nu reservers plads i kalenderen d. 5. – 6. oktober 2018 hvor der igen afholdes FYD årsmøde i Nyborg.

andet

EADV Spring Symposium Scholarship

Scholarship programme related to the 15TH EADV Spring Symposium 3-6 May 2018. Yderligere information kan findes her.

Nordisk Svampemøde i København

The meeting is held 24-25th of August in the Maersk Tower at Panum Instituttet. Whereas the first day will focus on superficial fungal infection, the second will be devoted to invasive fungal infections.

Yderlige information og tilmelding her.

Log ind

eller

Log in with your credentials

Forgot your details?