Foreningen FYD

FYD, Foreningen af Yngre Dermatologer er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for dermatologi. Foreningen blev stiftet den 13. marts 1969 med det formål at virke til gavn for yngre dermatologers uddannelse ved afholdelse af faglige møder, diskussioner samt varetage de uddannelsessøgendes interesser overfor relevante myndigheder og organisationer.

Kurser

I menuen findes  information om Foreningen af Yngre Dermatologers egne kurser samt links til andre relevante kurser.
FYD afholder fast ét årsmøde samt 2 årlige temaaftener.

Medlemskab

Indmeldelse i FYD sker via hjemmesiden. Som medlemmer optages yngre læger, som er eller har været ansat på en dermatologisk afdeling. Herudover optages medlemmer med interesse for det dermatologiske speciale.

Medlemskab følger kalenderåret.

Kommende FYD arrangementer

Næste temaaften

Temaet for næste temaaften arrangeret af FYD i samarbejde med LEO Pharma bliver “de eosinofile dermatoser”.

Årsmøde 2019

Det er med stor glæde, at vi i år kan invitere til Årsmøde for Foreningen af Yngre Dermatologer 13-14. september 2019 på Koldingfjord Hotel.
Læs mere her.

andre opslag

Grant application AAD

Ansøgning til legater til unge læger indenfor dermatologien som vil deltage til AAD 78th Annual Meeting i 2020. Ansøgningsfrist er 29. Juni 2019. Læs mere her.

Rejselegat til DDS Efterårsmøde 2019

Dansk Dermatologisk Selskab (DDS) har øremærket i alt 30.000 kr./år som rejselegater til yngre dermatologer for deltagelse i DDS’ forårs- og efterårsmøder. For tilmelding og nærmere information læs mere her.

DDS forårsmøde og generalforsamling

Der afholder DDS forårsmøde og generalforsamling på Bispebjerg 26. og 27. april 2019. Yderlige information kan findes her.

EADV Courses 2019

The European Academy of Dermatology and Venereology offers Resident and Specialist courses to gain access to the highest standards of education and training. Yderligere information kan findes her .

28th EADV Congress - Schorlarship programmes

We would like to give you an important information you regarding the EADV Scholarship programme related to the 28th EADV  Congress in Madrid – Spain (9th-13th of Sept. 2019) is now open. Yderligere information og tilmelding her.

Log ind

eller

Log in with your credentials

eller    

Forgot your details?

eller

Create Account