Foreningen FYD

FYD, Foreningen af Yngre Dermatologer er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for dermatologi. Foreningen blev stiftet den 13. marts 1969 med det formål at virke til gavn for yngre dermatologers uddannelse ved afholdelse af faglige møder, diskussioner og patientdemonstrationer samt varetage de uddannelsessøgendes interesser overfor relevante myndigheder og organisationer.

Kurser

I menuen findes  information om Foreningen af Yngre Dermatologers egne kurser samt links til andre relevante kurser.
FYD afholder fast ét årsmøde samt 2 årlige temaaftener.

Medlemskab

Indmeldelse i FYD sker via hjemmesiden. Som medlemmer optages yngre læger, som er eller har været ansat på en dermatologisk afdeling. Herudover optages medlemmer med interesse for det dermatologiske speciale.

Kommende FYD arrangementer

Næste temaaften

Temaet for næste temaaften arrangeret af FYD i samarbejde med Leo bliver “Akut dermatologi”.

Årsmøde 2017

Der skal allerede nu reservers plads i kalenderen d. 29. – 30. september 2017 hvor der igen afholdes FYD årsmøde i Nyborg.

Der er nu åben for tilmelding her.

Nyheder

DDS rejselegat

Husk at ansøge om rejselegat til DDS forårsmøde i Aarhus 28.-29. april 2017. Udgifter til transport og ophold dækkes.

Send en mail til simon@fyd.dk for at ansøge og for yderligere information.

Log ind

eller

Log in with your credentials

Forgot your details?