Foreningen FYD

FYD, Foreningen af Yngre Dermatologer er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for dermatologi. Foreningen blev stiftet den 13. marts 1969 med det formål at virke til gavn for yngre dermatologers uddannelse ved afholdelse af faglige møder, diskussioner samt varetage de uddannelsessøgendes interesser overfor relevante myndigheder og organisationer.

Kurser

I menuen findes  information om Foreningen af Yngre Dermatologers egne kurser samt links til andre relevante kurser.
FYD afholder fast ét årsmøde samt 2-3 årlige temaaftener.

Medlemskab

Indmeldelse i FYD sker via hjemmesiden. Som medlemmer optages yngre læger, som er eller har været ansat på en dermatologisk afdeling. Herudover optages medlemmer med interesse for det dermatologiske speciale.

Medlemskab følger kalenderåret.

Kommende FYD arrangementer

Næste temaaften

Temaet for næste temaaften arrangeret af FYD bliver “pædiatrisk dermatologi”. Mødet er sponsoreret af LEO Pharma.

Årsmøde 2020/2021

Tilmelding til Årsmøde for Foreningen af Yngre Dermatologer 27-28. august 2021 på Koldingfjord Hotel er åbent. Deadline for tilmelding er 27.05.21.
Læs mere her.
For program, se her.

andre opslag

DDS Efterårsmøde 2021

Dansk Dermatologisk Selskab (DDS) afholder efterårsmøde 19-20. november på Gentofte Hospital samt inviterer årsfest. Tilmeldingsfrist er 19. oktober.

Som tidligere udsteder DDS rejselegater i alt 10 rejselegater til Yngre Dermatologer. Dækning: Hotel og transport for maks. 1500 DKK pr. legat modtager. For ansøgning sendes mail til FYDs kasserer, senest 19. oktober.
For tilmelding til DDS Efterårsmøde og nærmere information, se her: Program. Tilmelding med invitation til fest.

Nordisk Kongress 2022 i København

Nordic Dermatology Association afholder i København d. 19-22. april 35th Nordic Congress of Dermatology & Venereology.
For information, se vedhæftede flyer og link til hjemmeside.

EADV

Hermed information om medlemskab i European Academy of Dermatology (EADV), som bl.a. giver adgang til dermatologiske lærebøger, tidsskrifter, reduceret kongres-gebyr og online-kurser.
Se her.

Graviditet og barsel som HU læge i dermatologi

Information til HU læger i dermatologi. Se link.

Stillingsopslag: Hudläkare til Hudklinikken - Södersjukhuset

For nærmere info, se venligst link. Deadline for ansøgning er 5. nov. 2021.

EADV Courses 2021

The European Academy of Dermatology and Venereology offers Resident and Specialist courses to gain access to the highest standards of education and training. Yderligere information kan findes her .

Invitation til internationale webinarer om acne

På vegne af Pierre Fabre Dermo-cosmétique afholder Ducray brandet 3 internationale webinarer af 30 mins varighed omkring emnet acne. Dette henholdsvis 6. april, 6. juli og 4. oktober.

Se yderligere info i vedhæftede dokument.
For tilmeldingblanket, se her.

Log ind

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account