Foreningen FYD

FYD, Foreningen af Yngre Dermatologer er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for dermatologi. Foreningen blev stiftet den 13. marts 1969 med det formål at virke til gavn for yngre dermatologers uddannelse ved afholdelse af faglige møder, diskussioner samt varetage de uddannelsessøgendes interesser overfor relevante myndigheder og organisationer.

Kurser

I menuen findes  information om Foreningen af Yngre Dermatologers egne kurser samt links til andre relevante kurser.
FYD afholder fast ét årsmøde samt 2-3 årlige temaaftener.

OBS. Sundhedsstyrelsen har besluttet at udsætte afholdelsen af uddannelsesaktiviteter for marts og april måned grundet COVID-19. Derfor er planlagte A-kursus i april udskudt. Beslutning om evt. udsættelse af A-kursus i maj vil blive vurderet ultimo marts.

Medlemskab

Indmeldelse i FYD sker via hjemmesiden. Som medlemmer optages yngre læger, som er eller har været ansat på en dermatologisk afdeling. Herudover optages medlemmer med interesse for det dermatologiske speciale.

Medlemskab følger kalenderåret.

Kommende FYD arrangementer

Næste temaaften

Temaet for næste temaaften arrangeret af FYD bliver “dermatoskopi”. Mødet er sponsoreret af LEO Pharma.

Årsmøde 2019

Tak for et succesfuldt Årsmøde for Foreningen af Yngre Dermatologer 13-14. september 2019 på Koldingfjord Hotel med 108 deltagere. På gensyn næste år.
Læs mere her.

andre opslag

IMCAS Young Dermatologists

Til IMCAS World Congress 2020 er der planlagt heldagssession målrettet yngre dermatologer med reduceret kursusudgift ved hurtig registrering. Læs mere her.

Rejselegat til DDS Møder 2020

Dansk Dermatologisk Selskab (DDS) har øremærket i alt 30.000 kr./år som rejselegater til yngre dermatologer for deltagelse i DDS’ forårs- og efterårsmøder. For tilmelding og nærmere information læs mere her.

DDS forårsmøde og generalforsamling

Der afholder DDS forårsmøde og generalforsamling på Gentofte 17. og 18. april 2020. Yderlige information kan findes her.

EADV Courses 2019/2020

The European Academy of Dermatology and Venereology offers Resident and Specialist courses to gain access to the highest standards of education and training. Yderligere information kan findes her .

16th EADV Congress - Schorlarship programmes

Der er åbnet for ansøgning til 16th EADV Spring Symposium i Porto 30. April – 2. Maj. Yderligere information og tilmelding her.

Log ind

eller

Log in with your credentials

eller    

Forgot your details?

eller

Create Account