Foreningen FYD

FYD, Foreningen af Yngre Dermatologer er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for dermatologi. Foreningen blev stiftet den 13. marts 1969 med det formål at virke til gavn for yngre dermatologers uddannelse ved afholdelse af faglige møder, diskussioner samt varetage de uddannelsessøgendes interesser overfor relevante myndigheder og organisationer.

Kurser

I menuen findes  information om Foreningen af Yngre Dermatologers egne kurser samt links til andre relevante kurser.
FYD afholder fast ét årsmøde samt 2 årlige temaaftener.

Medlemskab

Indmeldelse i FYD sker via hjemmesiden. Som medlemmer optages yngre læger, som er eller har været ansat på en dermatologisk afdeling. Herudover optages medlemmer med interesse for det dermatologiske speciale.

Kommende FYD arrangementer

Næste temaaften

Temaet for næste temaaften arrangeret af FYD i samarbejde med Leo bliver “Hyppigst forekommende hudlidelser i dermatologisk praksis”.

Årsmøde 2018

Tilmelding til FYD årsmøde 2018 er nu åben. Mødet afholdes d. 5. – 6. oktober 2018 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg.

Tilmelding og program findes her.

andre opslag

LEOs efterårssymposium

LEO afholder symposium i Århus 29. august 2018 kl. 15 og København 31. august 2018 kl. 15. Yderligere information kan findes her.

DDS forårsmøde og generalforsamling

Der afholder DDS forårsmøde og generalforsamling i Roskilde . Yderlige information kan findes her.

EADV Spring Symposium Scholarship

Scholarship programme related to the 15TH EADV Spring Symposium 3-6 May 2018. Yderligere information kan findes her.

27th EADV Congress - Schorlarship programmes

We would like to give you an important information you regarding the EADV Scholarship programme related to the 27th EADV  Congress in Paris – France is now open. Yderlige information og tilmelding her.

Log ind

eller

Log in with your credentials

eller    

Forgot your details?

eller

Create Account