Foreningen FYD

FYD, Foreningen af Yngre Dermatologer er en landsdækkende forening for yngre læger med særlig interesse for dermatologi. Foreningen blev stiftet den 13. marts 1969 med det formål at virke til gavn for yngre dermatologers uddannelse ved afholdelse af faglige møder, diskussioner samt varetage de uddannelsessøgendes interesser overfor relevante myndigheder og organisationer.

Kurser

I menuen findes  information om Foreningen af Yngre Dermatologers egne kurser samt links til andre relevante kurser.
FYD afholder fast ét årsmøde samt 2-3 årlige temaaftener.

Medlemskab

Indmeldelse i FYD sker via hjemmesiden. Som medlemmer optages yngre læger, som er eller har været ansat på en dermatologisk afdeling. Herudover optages medlemmer med interesse for det dermatologiske speciale.

Medlemskab følger kalenderåret.

Kommende FYD arrangementer

Næste temaaften

Temaet for næste temaaften arrangeret af FYD bliver “Sygdomme i den pilosebaceøse enhed”. Mødet er arrangeret i samarbejde med Novartis.

Årsmøde 2023

Kære alle.
Næste Årsmøde for Foreningen af Yngre Dermatologer afholdes 25-26. august 2023 på Koldingfjord Hotel. Årsmødet sponsoreres bl.a. af lægemiddelsvirksomheder. Igen i år, vil der være mulighed for at stille op som kandidat til bestyrelsen. Dette kræver en indstilling fra den nuværende bestyrelse eller et forslået kandidatur, som fremsættes af mindst 5 forenings-medlemmer og som er bestyrelsen i hænde, senest 14 dage inden generalforsamlingen (med ref. til §6 i FYD’s vedtægter).

Se vedtægter, her.

Se programmet her

Tilmeld dig her

Kosmetisk Dag 2022

Kære alle.
Foreningen af Yngre Dermatologer inviterer til deltagelse i Kosmetisk Dag 2022 – 18. juni 2022 på Comwell Hotel Odense. Dette bliver første gang at FYD afholder et specifikt kosmetisk heldags arrangement.
Max. 12 kursus deltagere.

For program, se her.
For tilmelding og information, se her.

andre opslag

Tiltrædelsesforelæsning ``Om at forske blandt mennesker``

Kære alle,

Se venligst invitationen til tiltrædelsesforelæsning for Ditte Marie Saunte i anledning af hendes nye titel som klinisk professor på Dermatologisk afdeling, SUH, Roskilde. Send venligst en mail til scb@regionsjaelland.dk for at bekræfte din deltagelse.

Invitation

 

Specialespecifikke kurser 2023

Tilmelding på mail til hovedkursusleder, Ulrikke Lei (ulrikke.lei@regionh.dk), senest 8 uger før planlagt kursus. Som et nyt tiltag kan man tilmelde sig alle årets kurser på en gang. Mail skal indeholde navne på de kurser man ønsker at tilmelde sig. Framelding til et tilmeldt kursus skal ske senest 4 uger før kursusafholdelse.

Se vedhæftet:
Specialspecifikkekurser2023 (1)

EADV Scholarship Applications

Nu har du mulighed for at søge scholarship fra EADV!

Se venligst opslag.

Tilmelding til specialespecifikt kursus for introduktionslæger:

Kursets nummer:           Delkursus 0 (23705)

Kursets navn:                  Basal dermatologi Vest (for introduktionslæger i hele landet)

Dato for kursus:             6. oktober 2023

Sted:                                 Odense Sygehus

Delkursusleder:              Sumangali Prasad, Rikke Bech og Ann-Katrine Rossau

Email:                              Sumangali.Chandra.Prasad@rsyd.dk

Tilmelding senest 22. september 2023 på mail til hovedkursusleder (ulrikke.lei@regionh.dk).

DDS Årsmøde, Roskilde 3-4 nov.23

Invitation og program til DDS årsmødet 2023 på Hotel Prindsen, Roskilde 3-4 november 2023.

Deltagerinvitation

Program 

Der kan ansøges om rejselegat til deltagelse ved DDS årsmøde 2023. DDS udbyder i alt 10 rejselegater til FYD-medlemmer, der deltager ved DDS årsmøde. Legaterne uddeles ved lodtrækningsprincip, fraset 5 af legaterne som er forbeholdt mødedeltagere, der skal modtage andre legater til årsmødet.

Ansøgning: Fremsendes på mail med navn, e-mail, stilling og ansættelsessted til: laujoerg@rm.dk, senest d. 11. oktober.

Afregning: Legaterne betales bagud, forudsat at udgiftsbilag med følgebrev er fremsendt til FYDs kasserer: Laura Krogh Herlin, laujoerg@rm.dksenest d. 17. november.

 

For yderligere information, se vedhæftede opslag.

EADV Courses 2021

The European Academy of Dermatology and Venereology offers Resident and Specialist courses to gain access to the highest standards of education and training. Yderligere information kan findes her .

Uddannelses symposium 2022

På vegne af Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe afholdes et symposium for yngre dermatologer 7. oktober 2022 omhandlende type I og IV allergi hos børn og unge samt arbejdsdermatologi.
Info om tilmelding og program, se her.

Log ind

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account