Legater

Fondslegat Astma Allergi Forbundets Forskningsfond

Formål: Støtte til forskning i astma og allergiske sygdomme
Adresse: Astma Allergi Forbundets Forskningsfond
Universitetsparken 4
4000 Roskilde
Legatportion: Varierende beløb
Ansøgningsskema: Ja
Ansøgning: Ansøgningsskema fremsendes mod fremsendelse af frankeret returkuvert til ovenstående adresse
Ansøges i 5 kopier. Ansøgningsfrist 1. Oktober

 

Fondslegat Birgit og Svend Igor Pock-Steens Fond
Formål: Støtte indenfor dermatologi
Adresse: Advokat Carl Gustaf Jespersen
Advokatfirma August Jørgensen
Huginsvej 6D
Postboks 89
3400 Hillerød.
Legatportion: Varierende beløb fra år til år
Legatet uddeles hvert år den 16. maj, men overrækkes som regel i forbindels
med DDS forårsmøde
Ansøgningsskema: Nej
Ansøgning: Kan ikke søges direkte
Legatet uddeles udelukkende efter bestyrelsens skøn, således at de tildelte midler har karakter af hæders- eller opmuntringsgaver eller tilskud til studieophold.
Ansøgningsfrist: Ingen

 

Fondslegat Dansk Dermatologisk Selskabs Forskningsfond
Formål: Støtte forskning og udvikling inden for dermatovenerologi.
Adresse: Dansk Dermatologisk Selskabs formand
Legatportion: 50.000 kr.
Uddeles ved personlig overrækkelse i forbindelse med Dansk Dermatologisk Selskabs forårsmøde.
Ansøgningsskema: Nej
Ansøgning: Ansøgning med budget på én A4-side sendes til selskabets formand
Ansøgningsfrist: 1. april

 

Fondslegat Dermalogs rejselegat
Formål: Støtte til fortrinsvis yngre læger blandt medlemmerne af
Dansk Dermatologisk Selskab således, at det er muligt for
legatmodtagere at fremlægge videnskabeligt arbejde på
en kongres.
Adresse: Dansk Dermatologisk Selskabs formand
Legatportion: 10.000 kr.
Uddeles i en eller flere portioner ved Dansk Dermatologisk Selskabs efterårsmøde. Modtagelse kræver fremmøde.
Ansøgningsskema: Nej
Ansøgning: Ansøgning med budget på én A4-side sendes til
selskabets formand
Ansøgningsfrist: Efter opslag i Ugeskrift for Læger og/eller efter
medlemsudsendelse fra bestyrelsen.

 

Fondslegat DDS’ danske rejselegat for yngre dermatologer
Formål: Støtte til transportudgifter, således at dermatologer
kan give fremmøde ved DDS’ forårs- og efterårsmøde.
Adresse: Dansk Dermatologisk Selskabs formand
Legatportion: 10 portioner á maksimalt 1500 kr.
Ansøgningsskema: Nej
Ansøgning: Ansøges elektronisk selskabets formand
Ansøgningsfrist 1. april/1. oktober

 

Fondslegat Groupmedica legatet
Formål: Støtte til yngre danske dermato-venerologers deltagelse i
ind- og udenlandske kongresser, møder og
efteruddannelse, samt indkøb af apparatur.
Adresse: Dansk Dermatologisk Selskabs formand
Legatstørrelse kr. 15.000 – uddeles årligt i forbindelse med DDS’ Forårsmøde
Ansøgningsskema: Nej
Ansøgning: Ansøgning med budget på én A4-side sendes til selskabets formand
Ansøgere omfatter YD medlemmer, der endnu ikke har opnået speciallægeanerkendelse, men er startet i det dermatologiske speciale i en introduktionsstilling, hoveduddannelse eller phD.uddannelse.

 

Fondslegat Kgl. Hofbuntmager Aage Bangs Fond
Støtte til forskning inden for det dermatologiske speciale
og tilgrænsende fagområder, samt støtte til studierejser og
længerevarende ophold i udlandet, ligeledes inden for det
dermatologiske speciale.
Adresse: Kgl. Hofbuntmager Aage Bangs Fond
Att: Advokat Ejvind Koefoed
Nørre Voldgade 88
1358 København K
Legatportion: Varierende beløb.
Ansøgningsskema: Nej
Ansøgning: Ansøges i 3 kopier.
Ansøgningsfrist: Efter annoncering i Ugeskrift for Læger.
Opslås 2 gange årligt.

 

Fondslegat Galderma Nordic AB – PDT
Formål: At støtte forskning og udvikling indenfor fotodynamisk
terapi af hudsygdomme; særligt prioriteres aktiniske
keratoser og basocellulære carcinomer.
Adresse: Dansk Dermatologisk Selskabs formand
Legatportion: 15.000 kr.
Uddeles én gang årligt til Dansk Dermatologisk Selskabs efterårsmøde.
Modtagelse kræver fremmøde
Ansøgningsskema: Nej
Ansøgning: Ansøgning med budget på én A4-side sendes til selskabets formand
Ansøgningsfrist: Efter opslag i Ugeskrift for Læger og/eller efter
medlemsudsendelse fra bestyrelsen.

 

Fondslegat Professor Rasch legat
Formål: Hjælpe til udgifter ved dermatologiske kongresser,
publikationer og repræsentationsudgifter.
Adresse Dansk Dermatologisk Selskabs formand
Legatportion: Varierende. Uddeles hvert år i en eller flere portioner ved
Dansk dermatologisk Selskabs forårsmøde.
Legatet er under afvikling.
Ansøgningsskema: Nej
Ansøgning sendes elektronisk til selskabets formand
Ansøgningsfrist: Efter opslag i Ugeskrift for Læger og/eller efter
medlemsudsendelse fra bestyrelsen.

 

Fondslegat Psoriasis Forsknings Fonden
Formål: Støtte til at udbygge, styrke og fremme forskning af psoriasis.
Adresse: Psoriasis Forsknings Fonden
Kløverprisvej 10 B,1.
2650 Hvidovre.
Legatportion: Varierende beløb.
Ansøgningsskema: Nej
Ansøgning: Ansøgning sendes til psoriasisforskningsfondens adresse eller til mail@psoriasisforskning.dk.
Ansøgningsfrist: Efter annoncering i Ugeskrift for Læger.

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account